Επικοινωνία

Χειρουργός Ορθοπεδικός
Μπαρμπουνάκης Νικόλαος

Λεωφόρος Σαλαμίνας 216
189 00 Σαλαμίνα
Τηλέφωνο 210 4644173
Κινητό τηλέφωνο 6973 530050

drnbarb@gmail.com